Təlimlər

Zamanın doğru idarə olunması

Zaman İdarəsi haqqında əsas məlumatlar və anlayışlar • Zaman nədir, necə başa düşürük? • Hədəfə yönəlmiş həyat, • Sürət və zaman anlayışı,zaman mədəniyyəti, • Zamanın idarə olunması. İş həyatında zamanın idarəsi • İş həyatında zaman idarəsinin önəmi, • Dəyişiklik, risk və rəqabət, • Çevik və mütəşəkkil olmaq. Prioritetləşdirmə • Prioritetləşdirmə yanaşması və kriteriyaları, • Təcili və vacib mövzuların qiymətləndirilməsi, • Prioritetlərin dəyişdirilməsi. Pareto ve zaman idarəsi • Pareto qaydasının önəmi, • Zaman idarəsində Pareto qaydası yanaşması. Planlama vasitələri və texnikaları • Planlamanın faydaları, • Planlama vasitələri • Pomodoro texnikası. Həyat tərzimiz və hədəflərimiz • Həyat tərzi və hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi • Ölçmə, izləmə və inkişaf etdirmə. Zaman hiylələri • Zaman itirməyə səbəb olan hiylələr, • Telefon, kompüter, elektron poçt, lazımsız söhbət, səmərəsiz görüşlər, rəsmiyyətlilik, nəqliyyat və s. • Dəvətsiz qonaqlar, sosial şəbəkələr, heç bir dəyəri olmayan işlər, • Mükəmməllik, uzunmüddətli istirahət, səlahiyyət və iş bölgüsünün olmaması, • Tələlərin aradan qaldırılması üçün təkliflər. Nizamlı və mütəşəkkil olmağın incəlikləri • Ofis mühitində vaxt itkisinin qarşısını almaq nizamlı və mütəşəkkil olmaq təklifləri, • Ev şəraitində vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün nizamlı və mütəşəkkil olmaq təklifləri, • Kompüter mühitində vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün nizamlı və mütəşəkkil olmaq təklifləri. Təlimdə iştirak edə bilər: • Təşkilat daxilində bütün vəzifələrdə olan yuxarı və orta səviyyəli menecerlər • Vaxt idarəetməsi ilə bağlı məlumatlarını inkişaf etdirmək məqsədi olan məsuliyyətli işçilər.

Sertifikat

Təlim həftədə 2 dəfə,hər dərs 1 saat olmaqla 2 ay davam edir.Təlimin sonunda iştirakçılar sertifikat əldə edir.