Təlimlər

Yaradıcı Düşünmə Teknikaları və İnnovasiya Təlimi

Yaradıcı Düşünmə və İnnovasiya təlimi iştirak edənlərin yaradıcılıq bacarıqlarını inkişaf etdirməyi və innovasiyaya dair doğru bir baxış bucağı əldə etmələrini nəzərdə tutur. Yaradıcılığın doğuşdan gələn bir bacarıq olduğu kimi yanlış iddialar yaradıcılığımızın inkişaf etməsini məhdudlaşdırmışdı. Rəqabətin çox yaşandığı iş həyatında irəli sürdüyümüz fikirlər birbaşa bacarığımıza təsir edərək bizi rəqiblərimizdən fərqləndirən ən önəmli faktorlardandır. Yaradıcılığın əslində bir düşünmə müddəti olduğunu və bəzi şüurlu texnikalar ilə bunu asanlıqla ortaya çıxara biləcəyinizi öyrənəcəksiniz.

Yaradıcı Düşünmə və İnnovasiya təliminə Kimlər qatılmalıdır?

• İnsan Resursları üzrə mütəxəssislər

• Şirkət menecerləri

• İşçilər

• Müəllimlər və məsləhətçilər

• Yaradıcılıqla maraqlanan hər kəs

Yaradıcı düşünmə texnikaları təlimində aşağıdakı mövzularla tanış olacaq və suallara cavab tapacaqsınız :

• Yaradıcı düşünmənin təməlləri

• Beynimiz məlumatı necə qəbul edir?

• Beynin məlumatı tətbiqi • Yaradıcılığın Məntiqi Nədir?

• Yaradıcı düşünmə prosesi necə davam edir?

• Yaradıcı düşünmə texnikaları

• İnnovasiyanın növləri hansılardır?

• İnnovasiya Nümunələri.Yaradıclıq Nədir?

• Yaradıcılıq və Zəka

• Yaradıcı düşünmə Müddəti

• Yaradıcı düşünmənin qarşısını alan faktorlar

• Yaradıcı İnsanların xüsusiyyətləri

• Yaradıcı düşünmə teknikaları

Təlim sonunda siz :

• Yaradıcılığın qarşısını alan faktorları daha yaxşı anlayacaqsınız

• Yaradıcı təsəvvür tətbiq edərək həyatınızı yenidən qura bilərsiniz;

• Düzgün zamanda lazımi şəxsə özünüzü təsirli şəkildə ifadə edə biləcəksiniz.. • Yaradıcılıqda öz sərhədlərinizi müəyyən edə biləcəksiniz

• Maraq, kəşf etmə, baxış bucağı, qavrama kimi xüsusiyyətlərdən necə istifadə edə bilməyi öyrənə biləcəksiniz.

• Proffesional bir həyatın qapılarını daha əmin olaraq aralayacaqsınız

• Yaradıcı xüsusiyyətlərinizin fərqinə vardığınızda özünüzdə bu xüsusiyyətləri inkişaf etdirə biləcəyinizi və öyrənmə sahələrinizi görə biləcəksiniz

• Gördüyünüz işə fərqli baxış bucağı yarada biləcəksiniz.

Sertifikat

Təlim həftədə 2 dəfə,hər dərs 1 saat olmaqla 1 ay davam edir.Təlimin sonunda iştirakçılar sertifikat əldə edir.